Oki Dokie Tattoos – Lifetime Souvenir!!

The perfect “lifetime souvenir”. Take our beautiful paradise with you. ????
Only at Oki Dokie Tattoos!!
contact: dokie
email: okidokietattoos@gmail.com
whatsapp: +6787771302
LOC: Port Vila, Vanuatu ??